HANDELSBETINGELSER FOR HANDEL PÅ SHOP.LEMERAND.DK

Denne side fortæller dig om vilkår og betingelser for salg og levering af de produkter, der er anført i vores online butik samt brugen af denne. Læs venligst disse vilkår og betingelser før du handler i vores online butik. Ved bestilling af produkter i vores online butik, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

INFORMATION OM OS

Shop.lemerand.dk er et site drevet af Lemérand Bad & Køkken. Vi er registreret i Danmark  på adressen: Strandvejen 140A, 2900 Hellerup. Vores cvr-nummer er 31426499.

INDGÅELSE AF KONTRAKT

Når du har aflagt en ordre, vil du modtage en e-mail der bekræfter, at vi har modtaget din ordre. Dette betyder dog ikke, at din ordre er blevet accepteret. Din ordre er udelukkende et tilbud til os om at købe et produkt fra os. Alle ordrer skal accepteres af os, afhængigt af hvorvidt vi har det ønskede på lager. Såfremt varen er tilgængelig vil vi acceptere din ordre ved at sende dig en e-mail, der bekræfter at ordren er afsendt (afsendelsesbekræftelse). Kontrakten mellem os vil først blive dannet, når vi sender dig en afsendelsesbekræftelse.

Kontrakten indgået mellem os, vedrører kun de produkter der er afsendt i henhold til afsendelsesbekræftelsen. Vi vil ikke være forpligtet til at levere andre produkter, der kan have været en del af din ordre, indtil afsendelsen af disse produkter er bekræftet i en særskilt forsendelsesbekræftelse.

LEVERING

For leveringsvilkår, fortrydelsesret og reklamation, se Delivery & Returns.

PRIS OG BETALING

Prisen for vores produkter vil være som de fremgår af hjemmesiden undtaget tilfælde af åbenlyse fejl.

Medmindre andet er angivet, inkluderer disse priser ikke leveringsomkostninger, som vil blive tilføjet til det samlede skyldige beløb. Priserne er inklusive moms. Se leveringsbetingelser for yderligere information.

Priserne kan ændre sig til enhver tid, men ændringer vil ikke påvirke ordrer, som du allerede har modtaget afsendelsesbekræftelse på.

Vores hjemmeside indeholder en lang række produkter, og derfor kan forekomme at nogle af varerne på vores hjemmeside er forkert prissat. Vi vil normalt kontrollere priserne som led i vores forsendelsesprocedurer. Såfremt et produkts korrekte pris er lavere end vores angivne pris, opkræver vi det laveste beløb, når produktet ekspederes til dig. Hvis et produkts korrekte pris er højere end den pris er angivet på vores hjemmeside, vil vi efter skøn, enten kontakte dig for at få vejledning inden afsendelsen af de produkter, eller afvise din ordre og informere dig om afvisningen.

Hvis prisfejlen er åbenlys og med rimelighed kunne have været opdaget af dig, er vi ikke forpligtet til at sælge produktet/produkterne til dig til den forkerte (lavere) pris, end ikke hvis du har modtaget en leveringsbekræftigelse.

Ved at indsende en ordre til os via vores hjemmeside repræsenterer og garanterer du, at oplysningerne vedrørende betaling af din ordre er gyldige og korrekte. Når din bestilling er accepteret og behandlet af os, vil betaling ske og du har hermed givet din tilladelse til, at vi kan foretage den betalingskontrol, som vi måtte finde passende.


VORES ANSVAR

Vi garanterer, at et produkt købt hos os, via vores online butik, er af tilfredsstillende kvalitet og rimeligt egnet til de formål, som produkter af den art sædvanligvis sælges til.

Vi har brugt stor omhyggelighed i forbindelse med udarbejdelsen af indholdet af dette websted for at sikre at elementer og betingelser er beskrevet nøjagtigt. Der kan dog fra tid til anden være tekniske unøjagtigheder og / eller trykfejl. Der kan være mindre variationer fra tid til anden i stil, farvegengivelse og tekstbeskrivelser. De faktiske farver du ser, afhænger af din skærm, og vi kan derfor ikke garantere skærmens gengivelse af smykkerne. I det omfang det er tilladt ved lov, kan vi ikke være ansvarlige for eventuelle krav enten direkte eller i form af indirekte tab i forbindelse med nøjagtigheden af oplysningerne i ethvert afsnit af dette site, om det skyldes pligtforsømmelse, overtrædelse af kontrakt, forsømmelighed eller anden måde.

Vores ansvar, for tab du lider som et resultat af, at vi bryder denne aftale, er strengt begrænset til købsprisen for produktet, du har købt.

Følgende inkluderer eller begrænser ikke vores ansvar på nogen made; (a) død eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed; (b) I henhold til section 2 (3) af UK Consumer Protection Act 1987; (c) Bedrag; (d) Andet hvor det ville være ulovligt for os at udelukke eller forsøge at udelukke vores ansvar

Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab, som sker som en sideeffekt af hovedtabet eller skaden, og som ikke kunne forudses af dig og os.

SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

Gældende love kræver, at nogle af de oplysninger eller meddelelser vi sender til dig skal fremsættes skriftligt. Når du bruger vores hjemmeside, accepterer du, at kommunikation med os, hovedsageligt vil være elektronisk. Vi vil kontakte dig via e-mail eller give dig oplysninger via opslag på hjemmesiden. For kontraktlige formål, accepterer du disse elektroniske kommunikationsmidler og du anerkender, at alle kontrakter, bekendtgørelser, information og andre meddelelser, som vi leverer til dig elektronisk overholder alle juridiske krav om, at sådanne henvendelser sker skriftligt. Denne betingelse påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

OVERFØRSEL AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Kontrakten mellem dig og os er bindende for dig og os samt for vores respektive efterfølgere og erhververe. Du må ikke overføre eller tildele en Kontrakt til andre, eller nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til en Kontrakt, uden vores forudgående skriftlige samtykke. Vi kan overføre, tildele eller på anden måde afhænde en kontrakt, eller nogen af vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til kontrakten til enhver tid i løbet af kontrakten.

STATUS

Ved at placere en ordre hos os, garanterer du at: (a) du er juridisk I stand til at indgå bindende kontrakter; and (b) du er mindst 18 år.

Vi kan linke til andre websites eller personer, uanset om de er i knyttet til os. Vi kan ikke give nogen garanti for, at produkter du køber fra tredje part forhandlere gennem vores side eller fra selskaber, hvor vi har linket til fra vores side, at deres kvalitet eller service er tilfredsstillende. Denne disclaimer betyder dog ikke at du mister dine almindelige rettigheder overfor tredje parts forhandleren.

BEGIVENHEDER UDEN FOR VORES KONTROL

Vi vil ikke være ansvarlige for nogen fejl, forsinkelser eller nogen af vores forpligtigelser under en kontrakt der skyldes en begivenhed, handling, udeladelse, ikke hændelse eller ulykke udenfor vores rimelige kontrol inklusiv (uden begrænsning) industri aktion, civilt oprør, krig, optøjer, terror, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, andre naturkatastrofer, umulighed for anvendelse af passende transport, teknologi eller kommunikationsproblemer (Force Majeure).

Vores præstationer i henhold til kontrakten anses for at være suspenderet i den periode, som Force Majeure fortsætter, og vi vil have en forlængelse af fristen for opfyldelse af vores forpligtigelser for varigheden af denne periode. Vi vil bruge vores rimelige bestræbelser på at bringe Force Majeure begivenhed til en ende eller at finde en løsning, så vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan udføres på trods af Force Majeure.

FRAFALD

Hvis vi på noget tidspunkt fejler og ikke insisterer på, at du overholder dine forpligtigelser i henhold til den indgåede kontrakt, så betyder det ikke, at vi giver afkald på disse rettigheder. Vi giver kun afkald på vores rettigheder, hvis vi tydeligt og skriftligt har bekræftet, at vi giver afkald.

GYLDIGHEDS KLAUSUL

Hvis en eller flere af disse betingelser erklæres ugyldig, skal de eksisterende betingelser stadig stå ved magt.

HELE AFTALEN

Disse vilkår og betingelser og ethvert dokument, der udtrykkeligt er nævnt i dem udgør hele aftalen mellem os i forhold til emnet for en Kontrakt og afløser alle tidligere aftaler eller forståelse mellem os, enten mundtligt eller skriftligt. Disse vilkår og betingelser inkluderer vores hjemmeside brugerpolitik og vores Privacy Policy, som begge er beskrevet nedenfor.

Vi erkender begge at ved at indgå en kontrakt, har ingen af os  afgivet løfte eller været underforstået fra noget sagt eller skrevet i forhandlinger mellem os forud for en sådan kontrakt, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i disse vilkår og betingelser.

Ingen af partnerne skal have nogen form for kompensation i forbindelse med opgivelse af usande oplysninger enten mundtligt eller skriftligt, før datoen for enhver Kontrakt (medmindre sådanne usande udsagn blev fremsat svigagtigt) og den anden parts kompensation skal kun være for brud af kontrakten som omhandlet i disse vilkår og betingelser.

VORES RET TIL AT ÆNDRE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER

Vi har ret til at revidere og ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden, og vores ændrede vilkår vil blive vist på vores side.

Du vil være underlagt de politikker, vilkår og betingelser, der gælder på det tidspunkt, du bestiller produkter fra os, medmindre ændringer til de politikker, eller disse vilkår og betingelser er forpligtet til at ske ved lov eller statslige myndigheder (i hvilket tilfælde det vil gælder for ordrer tidligere bestilt af dig), eller hvis vi underretter dig om ændringen til de politikker, eller disse vilkår og betingelser, før vi sender dig ordrebekræftelsen (i hvilket tilfælde vi har ret til at antage, at du har accepteret ændringen af vilkår og betingelser, medmindre du giver os besked om det modsatte inden syv arbejdsdage efter modtagelsen af dine produkter, i hvilket tilfælde vi kan annullere din ordre).

LOV OG VÆRNETING

Aftaler om køb af produkter via vores hjemmeside og enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med dem eller deres frembringelser eller dannelse (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav) vil blive underlagt dansk ret. Enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med sådanne kontrakter eller deres dannelse (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav) skal være omfattet af den ikke-eksklusive domstolskompetence i Danmark.

POLITIK OMKRING BRUGEN AF HJEMMESIDEN

COPYRIGHT

Alt tilgængeligt materiale er skrivebeskyttet. Websitets sider må ses på skærmen og det er tilladt at printe eller downloade dele af siderne, hvis det er til dit eget personlige brug. Det er ikke tilladt at bruge hjemmesiden indhold til andre formål eller på andre måder. Intet af hjemmesidens materiale må genbruges i anden form på andre hjemmesider eller reproduceres på nogen måde uden vores tilladelse.

SITETS TILGÆNGELIGHED

Vi vil gøre vores yderste for at levere en punktlig og kontinuerlig service. Vi kan ikke garantere at vores service vil køre uden afbrydelser eller uden forsinkelser, og at det forbliver uskiftet. 

SITETS INDHOLD

Vi vil gøre vores ypperste for at informationen i online butikkens site er korrekt og pålidelig. Ingen garanti vil blive givet for, hvor akkurat dette kan opnås. Denne hjemmeside kan indeholde hyper texts fra andre partnere. Vi har ingen kontrol over disse andre hjemmesider og kan derfor ikke give nogen garanti for deres sikkerhed, kvalitet etc.

DIN BRUG AF ONLINE BUTIKKEN

Du må bruge denne hjemmeside under egen risiko, og du er personligt ansvarlig for dit brug af hjemmesiden og for din kommunikation relateret til hjemmesiden. Vi vil gøre vores bedste for at sørge for at denne hjemmeside ikke har virusser etc. Det er dit ansvar, at bruge det rigtige og påkrævede udstyr for at hjemmesiden kan køre optimalt.

TRADEMARKS

Alle patenter, produktnavne, firmanavne og logoer ejes af den påskrevne ejer. Tilladelse gives ikke, hverken direkte eller indirekte til at bruge brand names, fotografier, produkt navne, titler eller copyright som tilhører os eller en tredje partner. Dette vil anses som en overtrædelse af copyright loven.